Privacy- en cookie verklaring : Mathilda Appartementen & Car Rental B.V.

Mathilda Appartementen & Car Rental B.V. biedt diverse appartementen en huur auto's te huur op Curaçao aan.
Daarbij verwerken wij ook persoonsgegevens van onze klanten.
Jouw privacy is voor Mathilda Appartementen & Car Rental B.V. van groot belang.

Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij:
• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
• Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
• Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens ?
Door gebruik te maken van onze diensten verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou.
Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang die worden bewaard.

Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Mathilda Appartementen & Car Rental B.V.

De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Contact
Wanneer je een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, het contactformulier op de
website invult, met ons chat of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op
ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).
Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

 

Privacy- en cookieverklaring
We bewaren jouw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Blogs
Op onze website publiceren wij verschillende blogs. Op die manier kunnen wij onze websitebezoekers, klanten en anderen informeren over diverse onderwerpen, denk aan online marketing.
Indien je een blog schrijft voor Mathilda Appartementen & Car Rental B.V. dan verwerken wij persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij verschillende persoonsgegevens:
• Naam
• Foto
• Inhoud van de blog

 

We bewaren jouw gegevens zolang als het onderwerp nog relevant is, maar met een maximum van 10 jaar na publicatie.

Plaatsen en afhandelen bestelling
Uw naam wordt gebruikt om zich te kunnen identificeren bij een reservering.
Uw e-maildres wordt gebruikt om contact met u te nemen.

Vragen omtrent inzage in uw persoonsgegevens of verwijdering van bij DHL kunt u te allen tijde richten aan:
info@tiendadsn.nl

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Postcode
• Plaats
• Land
• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Account aanmaken
Tijdens het plaatsen van je eerste bestelling, kun je bij ons een account aanmaken. Zo hoef je in het vervolg niet meer alle gegevens in te vullen, maar kun je volstaan met je inloggegevens om de bestelling te plaatsen. Voor het aanmaken van een account verwerken wij de volgende

gegevens:
• Gebruikersnaam of e-mailadres
• Wachtwoord
• IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je voor het laatst gebruik hebt gemaakt van je account, omdat we er dan vanuit gaan dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten.

 

Nieuwsbrief

Wij versturen wekelijks/maandelijks een digitale nieuwsbrief waarvoor je je kunt aanmelden op onze website. Dit doen we alleen met jouw toestemming. In de nieuwsbrief staan aanbiedingen, tips en informatie over onze diensten.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• E-mailadres

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de nieuwsbrief.
Op elk moment kun je je afmelden voor de nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

 

Reviews
Je hebt de mogelijkheid om een beoordeling te geven over onze dienstverlening.
Hierbij maken wij gebruik van derde partijen die reviews plaatsen zoals Feedback Company, Facebook en Google. De reviews zijn te lezen op de websites van deze partijen. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Als je wilt weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen, lees dan het privacybeleid op hun eigen website.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij hebben namelijk een commercieel belang om onze dienstverlening te verbeteren. Ons commerciële belang prevaleert boven jouw privacybelang, gezien het feit dat je zelf invloed hebt op wat voor informatie je achterlaat in de klantbeoordeling.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam zoals vermeld in de klantbeoordeling
• Inhoud van het bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaar nadat je de review hebt achtergelaten.

 

Solliciteren

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van jou om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Naam
• NAW-gegevens
• Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
• Curriculum Vitae
• Motivatiebrief
• Salarisindicatie
• Referenties
• Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in je personeelsdossier.

Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

 

Informatiebeveiliging

Mathilda Appartementen & Car Rental B.V. heeft een systematiek voor informatiebeveiliging en handelt daarnaar.
Mathilda Appartementen & Car Rental B.V. gaat vertrouwelijk om met gegevens van klanten conform de systematiek voor informatiebeveiliging.

Worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Mathilda Appartementen & Car Rental B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Wij begrijpen namelijk hoe belangrijk het is om je gegevens veilig te bewaren en wij gebruiken daarom een aantal technische en organisatorische maatregelen om hiervoor te zorgen.
Wij staan inzage van jouw gegevens uitsluitend toe aan personen die hier een gerechtvaardigd zakelijk belang bij hebben, met inachtneming van strikte vertrouwelijkheid. Wij beschikken over processen om potentiële inbreuken op de informatiebeveiliging af te handelen, waaronder communicatie naar jou en onze toezichthouders als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.


Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 • YouTube (privacyverklaring)
  • Twitter (privacyverklaring)
  • Facebook (privacyverklaring)
  • LinkedIn (privacyverklaring)
  • Pinterest (privacyverklaring)

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze bedrijven stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:
• IP-adres
• Cookie-ID
• Website- en klikgedrag
• Refferer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

 

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser.
Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Welke privacy rechten heb je?
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven

om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren.
Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden doen in uw accountbeheer omgeving of door te richten aan: info@mathilda-appartementen.com